خاتمی عزیز


با عبای مشکی ندیده بودمش. اصلا از نزدیک تا حالا ندیده بودمش. تازه فهمیدم چرا نگذاشتند ما ردیف آخر بنشینیم. آن لحظه که با سالن پر روبرو شدیم فکر کردم کاش حالا که خاتمی هم می آید کمی جلوتر می‌نشستیم. اما دیگر کاریش نمی‌شد کرد. یک ردیف مانده به آخر نشستیم. دم در آقای شهسواری اشاره کرده بود که آقای خاتمی هم می‌آیند. من نگرفتم، فکر کردم منظورش این است که در انتخابات شرکت خواهد کرد، آخر آن روزها هر که را می‌دیدم در مورد اینکه چه کسانی کاندید خواهند شد، بحث می‌کردند. وارد سالن که شدیم آرمان گفت شنیدی گفت آقای خاتمی هم می‌آید، کاش جلو جا بود! آقای سناپور خودش جلو نشسته و خنده کرد. تازه دوزاریم افتاد. خلاصه که آقای خاتمی از در عقب تر سالن وارد شد و به سمت ردیف پشتی ما آمد، چند ردیف آخر بلند شده بودیم و همه سلام می‌دادند. با همان لبخندی که میدانید سر تکان می‌داد و جواب می‌داد و رد می‌شد. تا اینکه بالاخره درست در صندلی عقب من نشست. چه لهجه شیرینی و چه مرد نازنینی. سال‌ها بود که دیگر دیدن آدم‌های معروف جزو آرزوهایم نبود، اما چه کنم که مانند یک بچه هر چند دقیقه یکبار برمی‌گشتم تا ببینمش. اصلا نمی‌دانم چه طور فیلم را دیدم. از فیلم راضی نبودم، اما در دلم از کارگردانش تشکر کردم. آخر هرچه باشد به خاطر فیلم ایشان بود که الان داشت همین طور قند در دلم آب می‌شد. همیشه دوستش داشتم. اولین بار خاطرم هست خانه مان در محله فرهنگیان قدیم بوکان بود. حال محاسبه ندارم تا دقیقا بگویم چند سالم بود، دوازده سیزده سال مثلا، به سن رای دادن نرسیده بودم. بار اولی بود که آقای خاتمی برای ریاست جمهوری پیروز شده بودند. صحنه ای که در خاطرم مانده را نمی‌دانم چه طور توصیف کنم. خوشحالی را در چهره پدرم که دم در ایستاده بود و در دست‌های مادرم که دست من را گرفته بود و با دست دیگرش در را نگه داشته بود احساس می‌کردم. خانه ما کنار کوه نعلشکن بود. هوا تاریک شده بود. تعداد آدم‌های زیادی در پای کوه و روی دامنه کوه داشتند شادی می‌کردند. سروصدا می‌کردند، یادم نمی‌آید شعار بود یا صرفا فریاد شادی. ولی زیاد بودند و رد می‌شدند. آن روز در سینما هم همان شعف در دلم بود. و همان بچه شیطانی شده بودم که سرک می‌کشید و چهره مردی را که خنده بر لب پدرم گذاشته بود را روی عکس‌ها و پوسترهای ریخته شده دنبال می‌کرد. شاید تا آخر فیلم ده باری برگشتم و نگاهش کردم. پیر شده بود. خاتمی دوست داشتنی.

/ 0 نظر / 149 بازدید