عادت می‌کنم

 

 

 

اشکالی ندارد، عادت می‌کنم. همان طور که به رنگ عسلی مبل‌ها عادت کرده بودم، همان طور که به لحظه‌های یک ساعته بعدازظهر عادت کرده بودم و به قهوه‌های دو نفره صبح، به جیب‌های پالتو زمستانی‌ام، به سنگینی دسته کلید، به بوی پیتزای پپرونی، به کش موهای بسته شده دور مچم، به کوبیدن پشت پنجره، به طعم اسمارتیز بعد از چایی، به دعواهای بعد از مونوپولی، به دل‌خوشی‌های کوچک دوست‌داشتنی و به بودنم عادت کرده بودم، به دل‌تنگی هم عادت می‌کنم. نگران نیستم. عادت می‌کنم.

 

عکس از +اینجا

/ 0 نظر / 14 بازدید